ΒΑΖΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Όλες ›  Βάζα ›  ΒΑΖΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

CCC

COSTANZA 50 ML
Υλικό: Διάφανο

091

LICATA 50 ML
Υλικό: Διάφανο

091

LICATA 50 ML
Υλικό: Διάφανο

028

TITZIANO 67 ML
Υλικό: Διάφανο

013

PALLADIO 39 ML
Υλικό: Διάφανο

096

POMMADIER 120 ML
Υλικό: Καραμελέ

071

POMMADIER 60 ML TO 51
Υλικό: Καραμελέ

070

POMMADIER 30 ML TO 38
Υλικό: Καραμελέ

ELE

ELEONORA 50 ML
Υλικό: Διάφανο