ΒΑΖΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Όλες ›  Βάζα ›  ΒΑΖΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

090

ITALIAN 212 ML TO 63 DEEP
Υλικό: Διάφανο

081

ECOVA 358 ML TO 58
Υλικό: Διάφανο

024

CYLINDRICAL 212 ML TO 63 DEEP
Υλικό: Διάφανο

055

FLAT 50 ML TO 66
Υλικό: Διάφανο

ΧΧΧ

VECCHIA ACETO 250 ML PP 31.5
Υλικό: Καραμελέ

001

LATTE CYLINDRICO 200 ML SPRAY
Υλικό: Διάφανο

595

JUICE 480 ML
Υλικό: Διάφανο

208

ERMETICO 600 ML
Υλικό: Διάφανο

207

ERMETICO 810 ML
Υλικό: Διάφανο

204

ERMETICO 200 ML
Υλικό: Διάφανο

no image

008

PLUS ITALIAN 580 ML TO 82 DEEP
Υλικό: Διάφανο

024

PLUS 58 106 ML TO 58 DEEP
Υλικό: Διάφανο

015

PLUS 314 ML TO 82 DEEP
Υλικό: Διάφανο

027

PLUS 212 ML TO 58 DEEP
Υλικό: Διάφανο

no image

009

ERGO 580 ML TO 70
Υλικό: Διάφανο

007

ERGO 314 ML TO 70 DEEP
Υλικό: Διάφανο

006

ERGO 212 ML TO 70 DEEP
Υλικό: Διάφανο

005

ERGO 106 ML TO 70 DEEP
Υλικό: Διάφανο

no image

505

ΚΑΡΔΙΑ 314 ML TO 58
Υλικό: Διάφανο

504

ΚΑΡΔΙΑ 212 ML TO 53
Υλικό: Διάφανο

no image

500

ΚΑΡΔΙΑ 106 ML TO 43
Υλικό: Διάφανο

no image

036

GOURMET 720 ML TO 82
Υλικό: Διάφανο

023

GOURMET 380 ML TO 70
Υλικό: Διάφανο

no image

006

ORCHIO 720 ML TO 82
Υλικό: Διάφανο

005

ORCHIO 580 ML TO 82
Υλικό: Διάφανο

004

ORCHIO 370 ML TO 63
Υλικό: Διάφανο

003

ORCHIO 314 ML TO 63
Υλικό: Διάφανο

002

ORCHIO 212 ML TO 63
Υλικό: Διάφανο

001

ORCHIO 106 ML TO 53
Υλικό: Διάφανο

073

BONTA 130 ML TO 63
Υλικό: Διάφανο

no image

280

CEE 250 ML TO 66
Υλικό: Διάφανο

265

ROMA 265 ML TO 82
Υλικό: Διάφανο

016

QUADRO 580 ML TO 70
Υλικό: Διάφανο

014

QUADRO 314 ML TO 63
Υλικό: Διάφανο

027

QUADRO 212 ML TO 58
Υλικό: Διάφανο

019

QUADRO 106 ML TO 43
Υλικό: Διάφανο

064

BREEZE 106 ML TO 63 DEEP
Υλικό: Διάφανο

060

BREEZE 212 ML TO 63 DEEP
Υλικό: Διάφανο

061

BREEZE 370 ML TO 70 DEEP
Υλικό: Διάφανο

no image

069

BREEZE 500 ML TO 70 DEEP
Υλικό: Διάφανο

065

BREEZE 580 ML TO 70 DEEP
Υλικό: Διάφανο

no image

070

BREEZE 720 ML TO 70 DEEP
Υλικό: Διάφανο

042

STD 4250 ML TO 100
Υλικό: Διάφανο

no image

021

STD 3100 ML TO 110
Υλικό: Διάφανο

no image

123

STD 3000 ML TO 100
Υλικό: Διάφανο

122

STD 2000 ML TO 100
Υλικό: Διάφανο

020

STD 1700 ML TO 110
Υλικό: Διάφανο

012

STD 1500 ML TO 82
Υλικό: Καραμελέ

011

STD 1000 ML TO 82
Υλικό: Διάφανο

009

STD 720 ML TO 82
Υλικό: Διάφανο

008

STD 580 ML TO 70
Υλικό: Διάφανο

007

STD 500 ML TO 66
Υλικό: Διάφανο

063

STD 380 ML TO 82
Υλικό: Διάφανο

005

STD 370 ML TO 63
Υλικό: Διάφανο

no image

081

STD ECOVA 358 ML TO 58
Υλικό: Διάφανο

013

STD 314 ML TO 63
Υλικό: Διάφανο

004

STD 212 ML TO 63
Υλικό: Διάφανο

003

STD 156 ML TO 53
Υλικό: Διάφανο

006

STD 106 ML TO 48
Υλικό: Διάφανο

002

STD 106 ML TO 53
Υλικό: Διάφανο

no image

506

STD BAREL 90 ML TO 48
Υλικό: Διάφανο

001

STD 40 ML TO 43
Υλικό: Διάφανο

015

STD 25 ML TO 43
Υλικό: Διάφανο

005

AMFOREAS 580 ML TO 70
Υλικό: Διάφανο

004

AMFOREAS 370 ML TO 63
Υλικό: Διάφανο

no image

003

AMFOREAS 314 ML TO 58
Υλικό: Διάφανο

001

AMFOREAS 106 ML TO 48
Υλικό: Διάφανο

002

AMFOREAS 212 ML TO 58
Υλικό: Διάφανο

502

ΖΙΚ-ΖΑΚ 106 ML TO 43
Υλικό: Διάφανο